Solution

AXIS Luchtvaart Contingent Casco, Casco Oorlog en Aansprakelijkheidsverzekering

Insurance

Financiële instabiliteit, onvoorziene ongelukken, inbeslagnames door de overheid, oorlog - er zijn vele redenen waarom een financiële instelling of een verhuurder van een vliegtuig kan proberen zijn activa en eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die voortvloeit uit het gebruik van zijn vliegtuig te beschermen. Onze "contingent" polis treedt in werking bij een ongeval, maar alleen wanneer de verzekering van de exploitant niet tussen komt.  Dit product is altijd "onder voorbehoud" na de polis van een exploitant. De dekking bevat ook "het terug in bezit nemen" van risico's. Wanneer bijvoorbeeld een vliegtuigleasing afloopt, wordt de verhuurder van het vliegtuig verantwoordelijk voor zijn vliegtuig op basis van "first loss".

Financiële instabiliteit, onvoorziene ongelukken, inbeslagnames door de overheid, oorlog - er zijn vele redenen waarom een financiële instelling of een verhuurder van een vliegtuig kan proberen zijn activa en eventuele aansprakelijkheid ten opzichte van derden die voortvloeit uit het gebruik van zijn vliegtuig te beschermen. Onze "contingent" polis treedt in werking bij een ongeval, maar alleen wanneer de verzekering van de exploitant niet tussen komt.  Dit product is altijd "onder voorbehoud" na de polis van een exploitant. De dekking bevat ook "het terug in bezit nemen" van risico's. Wanneer bijvoorbeeld een vliegtuigleasing afloopt, wordt de verhuurder van het vliegtuig verantwoordelijk voor zijn vliegtuig op basis van "first loss".

Solution

AXIS Airline & General Aviation "Alle Risico’s" Verzekering

Insurance

De AXIS Airline & General Aviation "Alle Risico’s" verzekering biedt luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, exploitanten met een vaste basis en dienstverleners (inclusief cateraars, veiligheidscontroleurs) dekking tegen het risico van cascoschade, schade aan eigendommen van derden en/of lichamelijk letsel. In het geval van luchtvaartmaatschappijen biedt dit product dekking voor het luchtvaartuig en reserveonderdelen, evenals voor de aansprakelijkheid van vliegtuigen voor schadeëisen waarbij passagiers en derden betrokken zijn, met inbegrip van aansprakelijkheid voor oorlogsrisico’s (AVN52) in beperkte mate.

De AXIS Airline & General Aviation "Alle Risico’s" verzekering biedt luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, exploitanten met een vaste basis en dienstverleners (inclusief cateraars, veiligheidscontroleurs) dekking tegen het risico van cascoschade, schade aan eigendommen van derden en/of lichamelijk letsel. In het geval van luchtvaartmaatschappijen biedt dit product dekking voor het luchtvaartuig en reserveonderdelen, evenals voor de aansprakelijkheid van vliegtuigen voor schadeëisen waarbij passagiers en derden betrokken zijn, met inbegrip van aansprakelijkheid voor oorlogsrisico’s (AVN52) in beperkte mate.

Solution

AXIS Luchtvaart Excedent Aansprakelijkheid Oorlogsrisico’s

Insurance

Oorlogshandelingen en kwaadwillige daden kunnen de luchtvaartverzekeringsindustrie aan enorme risico's blootstellen en klanten kunnen enigszins kwetsbaar zijn. AXIS Luchtvaart Excedent Aansprakelijkheid Oorlogsrisico’s biedt dekking voor aansprakelijkheid tegenover derden als gevolg van materiële schade en/of lichamelijk letsel door oorlogsrisico’s. Meestal is dit risico in een aparte verzekering onderschreven met een tussenkomst in excedent van de onderliggende (AVN52) limiet die is verzekerd in het "alle risico's" contract.

Oorlogshandelingen en kwaadwillige daden kunnen de luchtvaartverzekeringsindustrie aan enorme risico's blootstellen en klanten kunnen enigszins kwetsbaar zijn. AXIS Luchtvaart Excedent Aansprakelijkheid Oorlogsrisico’s biedt dekking voor aansprakelijkheid tegenover derden als gevolg van materiële schade en/of lichamelijk letsel door oorlogsrisico’s. Meestal is dit risico in een aparte verzekering onderschreven met een tussenkomst in excedent van de onderliggende (AVN52) limiet die is verzekerd in het "alle risico's" contract.

Solution

AXIS Luchtvaart Casco Oorlogsrisico

Insurance

Net als oorlogshandelingen kunnen invasies, kaping en opstanden ernstige gevolgen hebben voor de industrie. De AXIS Luchtvaart Casco Oorlogsrisico verzekering dekt materiële schade aan een vliegtuig casco) als gevolg van een oorlogsrisico.

Net als oorlogshandelingen kunnen invasies, kaping en opstanden ernstige gevolgen hebben voor de industrie. De AXIS Luchtvaart Casco Oorlogsrisico verzekering dekt materiële schade aan een vliegtuig casco) als gevolg van een oorlogsrisico.

Solution

AXIS Luchtvaart Product aansprakelijkheidsverzekering

Insurance

Lucht- en ruimtevaartfconstructeurs zijn gedekt voor wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden als gevolg van een ongeval dat materiële schade en/of lichamelijk letsel aan derden veroorzaakt. De AXIS Luchtvaart Product aansprakelijkheidsverzekering biedt de nodige dekking in onverwachte omstandigheden.

Lucht- en ruimtevaartfconstructeurs zijn gedekt voor wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden als gevolg van een ongeval dat materiële schade en/of lichamelijk letsel aan derden veroorzaakt. De AXIS Luchtvaart Product aansprakelijkheidsverzekering biedt de nodige dekking in onverwachte omstandigheden.